VELKOMMEN

Som TEKNIQ medlem har du adgang til en række attraktive forsikringsdækninger, der er tilpasset branchens overordnede behov, og som samtidig kan skræddersyes til hver enkelt medlem.

Se yderligere information omkring samarbejdet mellem TEKNIQ og Aon her.

INSTALLATØRFORSIKRING
– sikrer din virksomhed

Som medlem af TEKNIQ repræsenterer du en branche med særlige forsikringsbehov, på grund af de risici du og dine medarbejdere møder i hverdagen.

Med INSTALLATØRFORSIKRING har Aon udarbejdet en forsikringspakke, der er tilpasset branchens overordnede behov og som samtidig kan skræddersyes til lige præcis din virksomhed. På den måde er du optimalt dækket forsikringsmæssigt.

Aon er verdens førende forsikringsmægler hvilket betyder, at vi har stor forhandlingsstyrke og købekraft, når vi køber forsikringer ind. Det kommer vores kunder til gode og dermed også TEKNIQs medlemmer.

Tekniq_Samarbejde_Ikon_Hvid

FORSIKRINGER
– INSTALLATØRFORSIKRING tilbyder følgende

Arbejdsskadeforsikring
Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, der sikrer medarbejderne økonomisk, hvis de kommer ud for et uheld på arbejdet.

Forsikringen indeholder udvidelser som f.eks. dækning af tøj, erstatning for briller samt krisehjælp.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring
En kombineret ansvarsforsikring der er udviklet til TEKNIQ-medlemmernes behov. Forsikringen har en række udvidet dækninger herunder rådgiveransvar og formuetab, hæftelsesansvar i forhold til underentreprenører, ved driftsledelse af energianlæg samt indirekte tab efter produktansvar. Forsikringen kan tilpasses på flere måder, hvilket sikrer en god balance mellem dækning og pris.

Bygnings- og løsøreforsikring
Forsikringen omfatter relevante dækninger på all-risk vilkår, herunder naturligvis også brand-, tyveri- og vandskade samt driftstab inkl. meromkostningsdækning.

Herudover har forsikringen nogle yderst attraktive tilvalgsmuligheder, såsom:

  • Dækning for entrepriseskader
  • Dækning af byggepladstavler
  • Dækning for tyveri fra biler, containere og byggepladser.

Bilforsikring
Forsikringen dækker biler, varebiler og andre erhvervskøretøjer enkelt, nemt og overskueligt.

Autohjælp kan tilknyttes bilforsikingen.

Netbankforsikring
Dækning af økonomiske tab der kan ske i tilfælde af IT-kriminalitet – f.eks. elektronisk tyveri, hacking eller lign.

Forsikring af lønomkostninger (Aon Business)

Aon Business er en forsikring af lønomkostninger i forbindelse med sygdom og ulykke for virksomhedsejer og udvalgte medarbejdere.
Forsikringssummen fastsættes ud fra den sikredes månedlige løn fratrukket sygedagpenge, da sygedagpenge ikke fratrækkes erstatningen.

Ved skade udbetales erstatningen løbende pr. måned direkte til virksomheden, og dækker i op til 12 måneder fra uarbejdsdygtighedens indtræden.
Der er ingen krav om helbredsoplysninger ved forsikringens tegning.

Workers Compensation
Bygning_løsøre

Derfor er Aons forsikringer konkurrencedygtige på prisen

Aons brede vilkår og attaktive priser opnås ved at samle (via puljeordning) kunder i store grupper. Derved kan Aon samlet forhandle en bedre aftale, end hvis du gør det alene. Dét er til din fordel.

Ja tak – jeg vil gerne kontaktes…

…for at høre mere om, hvordan du bliver forsikret med TEKNIQ-fordele til konkurrencedygtige priser.

Udfyld nedenstående kontaktformular, og vi kontakter dig hurtigst muligt eller…

Ring direkte til Aon på 7027 7072